مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/افزایش جمعیت
آخرین پیامک ها - افزایش جمعیت
امام خامنه‌ای: محدود کردن نسل، براى کشور ما یک خطر بزرگى است. ما در منطقه‌ى خطر مبالغ زیادى پیش رفتیم، باید برگردیم.1392/4/30
امام خامنه‌ای: جوانب قضیّه را بسنجید، ببینید چه چیزهایى است که موجب میشود جامعه‌ى ما دچار میل به کم‌فرزندى بشود.1392/08/08
امام خامنه‌ای: عوامل کاهش جمعیّت و موجبات افزایش جمعیّت به ‌نحو مطلوب و با اعتدال متناسب، درست سنجیده بشود، مطرح بشود [تا] اقناع بشوند افکار نخبگان. در این زمینه خب الان عامّه‌ى مردم، بعضى‌ها متدیّنند، بعضى‌ها متعبّدند، وقتى گفته میشود، میروند سراغ بارورى بیشتر؛ لکن نخبگان جامعه باید قانع بشوند، باید مسئله را قبول کنند؛ اگر نخبگان قبول کردند، کار سهل میشود، کار فرهنگ‌سازى آسان میشود.1392/08/08
امام خامنه‌ای: مسئله‌ى نماى جوان براى کشور یک مسئله‌ى اساسى و مهم و تعیین‌کننده است.1392/08/08
امام خامنه‌ای: پیر شدن کشور، کم شدن نسل جوان در چندین سال بعد، از همان چیزهائى است که اثرش بعداً ظاهر خواهد شد؛ وقتى هم اثرش ظاهر شد، آن روز دیگر قابل علاج نیست؛ اما امروز چرا، امروز قابل علاج است. 1392/02/11
امام خامنه‌ای: امروز کشورهایى که در دنیا دچار پیرى شده‌اند و قدرت «زاد و ولد» خودشان را از دست داده‌اند، به دشوارى میشود گفت که راه علاجى براى حلّ این مشکل دارند. ما هم طبعاً با همین مشکل مواجه خواهیم شد؛ و نباید بگذاریم به اینجا برسد. 1392/08/08
امام خامنه‌ای: فرهنگ‌سازى در این مسئله (افزایش جمعیت) مثل خیلى از مسائل دیگر اجتماعى، حرف اوّل را میزند؛ باید فرهنگ‌سازى بشود که متأسّفانه امروز این فرهنگ‌سازى نیست، تعطیل است.1392/08/08
امام خامنه‌ای: این میل به کم بودن فرزند، یک عارضه است؛ والّا انسان به‌طور طبیعى فرزند را دوست می‌دارد.1392/08/08
امام خامنه‌ای: از نظر سیاست کلّى کشور، کشور باید برود به سمت افزایش جمعیّت؛ البتّه به‌نحو معقول و معتدل.1392/08/08
امام خامنه‌ای: همچنان که ما فکر میکنیم که اگر چهار پنج بچّه افتاد روى دوش یک خانواده وضع زندگیشان چگونه خواهد شد، فکر این را هم بکنید که این چهار پنج بچّه وقتى بزرگ شدند و کارى پیدا کردند و شغلى پیدا کردند چه کمکى میتوانند به پیشرفت کشور بکنند؛ یعنى این را هم باید فکر کرد.1392/08/08
امام خامنه‌ای: بنده همچنان معتقدم کشور ما کشور هفتاد و پنج میلیونى نیست؛ کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونى است.1392/08/08
امام خامنه‌ای: کشور ما با ظرفیّت طبیعى و با ویژگى جغرافیاى سیاسى خود احتیاج دارد به یک جمعیّت بیشتر.1392/08/08
امام خامنه‌ای: امروز در [بعضى از] همین کشورهاى غربى از کاهش بارورى دارند زیان مى‌بینند و پشیمانند، و در بعضى از کشورهاى غربى مطلقاً کاهش بارورى وجود ندارد؛ یعنى خانواده‌هاى پرجمعیّت، مثلاً خانواده‌ى آمریکایى با ده دوازده بچّه، چطور خانواده‌ى ایرانى [که] میخواهد از او تقلید کند باید حتماً یک بچّه داشته باشد یا دو بچّه!1392/08/08
امام خامنه‌ای: اگر چنانچه (در مسأله جمعیت) با این شیوه‌اى که امروز داریم حرکت می‌کنیم پیش برویم، در آینده‌ى نه‌چندان دور، یک کشور پیرى خواهیم بود. علاج این بیمارى پیرى هم درحقیقت در دسترس نیست.1392/08/08
امام خامنه‌ای: (در مسأله جمعیت) یک نگاه مقلّدانه‌اى به زندگى غربى یا به زندگى اروپایى وجود داشته که به اینجاها منتهى شده و میراث آن به ماها رسیده؛ ما هم در یک برهه‌اى از زمان غفلت کردیم، کارى که باید انجام بدهیم انجام ندادیم.1392/08/08
تبلیغات