مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/رسانه
آخرین پیامک ها - رسانه
امروز رسانه‏ها در دنيا فكر، فرهنگ، رفتار و در حقيقت هويت فرهنگى انسانها را القاء مى‏كنند و تعيين‏كننده هستند. مقام معظم رهبرى
اگر در سطح بين‏المللى مديريت و برنامه‏سازى رسانه‏اى بر اساس معيارهاى اخلاق، فضيلت، برابرى و تكيه‏ى بر مفاهيم واقعى انسانى باشد، ملتها سود خواهند برد. مقام معظم رهبرى
اگر رسانه ‏ها برنامه‏ سازى و مديريتشان بر اساس منافع كمپانيهاى اقتصادى، ثروتمندان بين‏ المللى، قدرتمندان تماميت‏ خواه و انحصارطلب باشد، يقيناً بشر زيان خواهد كرد. مقام معظم رهبرى
رسانه‏ها مى‏توانند زمينه‏ساز گفتگوى آزاد و دوجانبه و چندجانبه‏ى بين ملتها باشند. اين يكى از بزرگ‏ترين امتيازات رسانه‏هاى عمومى و فراگير است. مقام معظم رهبرى
رسانه‏ها مى‏توانند به صورت اخلاقى و استدلالى، مفاهيم ملتها را ميان يكديگر تبادل كنند و دادوستد معنوى و اخلاقى و فرهنگى كنند؛ اين مسئله‏ى بسيار ارزشمندى است. مقام معظم رهبرى
رسانه ها مى‏توانند سطح آگاهى و معرفت مردم را ارتقاء دهند. اگر رسانه‏ها در دنيا عادلانه اداره شوند، جاده‏ى رسانه‏اى، يك جاده‏ى يك‏طرفه نباشد، ملتها به معناى حقيقى كلمه، حرف يكديگر را گوش كنند و مفاهيم محترم در نزد يكديگر را بشناسند، اين به نزديكى ملتها كمك خواهد كرد. مقام معظم رهبرى
امروز جاده ‏ى رسانه‏اى و ارتباطات، يك جاده‏ى دوجانبه و چندجانبه نيست؛ يك جاده‏ى يك‏طرفه است؛ يعنى بايد گفت آنچه را كه صاحبان قدرت رسانه‏اى و امپراطورى رسانه‏اى مى‏پسندند، با استفاده از علم و فناورى پيشرفته، به زواياى دنيا منتشر و منعكس مى‏كنند. مقام معظم رهبرى
كسانى بيشترين تسلط را بر رسانه‏هاى دنيا دارند كه بزرگ‏ترين كارخانه‏هاى اسلحه‏سازى را دارا هستند؛ منهدم‏كننده‏ترين و ويران‏گرترين بمبهاى اتمى در اختيار آنهاست يا مرتبط با آنهاست؛ سياستهاى سلطه‏جويانه جزوِ كارهاى روزمرّه و دائمى آنهاست. مقام معظم رهبرى
امروز امپراطورى خبرى و رسانه‏اى دنيا، تقريباً به طور كامل و نزديك كامل، در انحصار كسانى است كه آنها براى دنيا فضيلت اخلاقى، دين، ايمان، معنويت و صلح را نمى‏خواهند. مقام معظم رهبرى
اگر در مديريت و برنامه‏سازى رسانه‏اى، دين، اخلاق و فضيلت حاكم باشد، يقيناً رسانه‏ها وضع بهترى خواهند داشت و وضع بشريت از آنچه كه امروز هست، بهتر خواهد شد. مقام معظم رهبرى
تبلیغات