مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/خدمت رسانی
آخرین پیامک ها - خدمت رسانی
بزرگترين مبارزه‏ى با امريكا، خدمت به اين مردم است. مقام معظم رهبری
جهت كلى سياستهاى ما، بايد تأمين منافع طبقات محروم باشد. مقام معظم رهبری
اگر در مسايل رفاه زندگى عمومى و ايجاد تسهيلات و رفع مشكلات غرق شويم، به طورى كه جهتگيريهاى انقلابى را به دست غفلت بسپريم، به ابهت و هيبت‏انقلاب ضربه زده‏ايم و جاذبه‏ى آن را در دنيا مخدوش كرده‏ايم و اين، مطمئناً به كارايى ما ضربه خواهد زد. بنابراين، اين دو در كنار هم مطرحند. مقام معظم رهبری
امروز در كشور، رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما، فقط رقابت براى خدمت كردن به مردم است. مقام معظم رهبری
بايد ترتيبى داده بشود و مكانيسمى به وجود بيايد كه كارگزاران حكومتى، خودشان را به معناى حقيقى كلمه، خدام و خدمتگزاران مردم بدانند. مقام معظم رهبری
جوانهاى عزيز و آحاد مردم كشورمان بايد طعم شيرين خدمات دولتى را در كام خود حس كنند. مقام معظم رهبری
حقيقتاً مردم ولى‏نعمت ما و كارگزاران اين نظام هستند. مقام معظم رهبری
در مسايل داخلى تأمين عدالت اجتماعى و امنيت عمومى و رعايت طبقات ضعيف و محروم، يك ركن اصلى است. مقام معظم رهبری
علاج مشكلات ما در اين است كه سازندگى كشور را در كنار تأمين روحيه‏ى انقلابى در مردم و حفظ همان صلابت و چهره‏ى باعظمت و هيبت انقلاب ببينيم. اگر به رفاه عمومى نينديشيم و به سازندگى كشور فكر نكنيم، مطمئناً نظام جمهورى اسلامى نخواهد توانست الگو و تجربه‏ى مطلوب را به دنيا ارايه بدهد. مقام معظم رهبری
ما اصلاً براى خدمت به مردم آمده‏ايم. فلسفه‏ى وجود ما خدمت به مردم است. مقام معظم رهبری
ما معتقديم كه در نظامى اسلامى و در جامعه‏يى كه بركات و نعمات متعلق به همه‏ى مردم است، چنانچه كسانى هستند كه در محروميت به سر مى‏برند، مسلماً حق آنان تضييع شده و حقوقشان داده نشده است. مقام معظم رهبری
مسئولين تا نفس دارند بايد به اين مردم خدمت كنند. بايستى در بين مسئولين مسابقه خدمتگزارى و خدمت‏رسانى به مردم برقرار باشد. مقام معظم رهبری
نهضت خدمت‏رسانى به مردم يك مبارزه بزرگ و سنگين است. هركه مى‏خواهد با امريكا مبارزه‏ى اساسى بكند، بايد به اين مردم خدمت كند. مقام معظم رهبری
همه مسئولين بايد در خدمت به مردم از يكديگر سبقت بگيرند و يك نهضت خدمت به مردم راه بيندازند. مقام معظم رهبری
تبلیغات