مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/حج
آخرین پیامک ها - حج
امام خامنه‌ای: آن روزى که ما مسلمانها در کشورهاى مختلف، از مذاهب مختلف این توفیق را پیدا کنیم، این بلوغ فکرى را پیدا کنیم که در واقع و به معناى حقیقى کلمه "امّت اسلامى" را تشکیل بدهیم آن روز خواهیم فهمید که حج چگونه مایه‌ى اقتدار و استحکام و اعتلا و آبرومندى این امّت است.1392/06/20
امام خامنه‌ای: امروز هم نظام جمهورى اسلامى با این چشم باید به حج نگاه کند: وسیله‌ى اقتدار. 1392/06/20
امام خامنه‌ای: از لوازم حجِّ به معناى درست کلمه، این است که حجّاج در عرصه‌ى حج و در میدان این فریضه‌ى اسلامى، به معناى واقعى کلمه برادرانه با هم رفتار کنند.1392/06/20
امام خامنه‌ای: یک نکته‌ى اساسى دیگر که باز نقطه‌ى قوّت حج است و مایه‌ى اقتدار حج است، این است که فرهنگ اسلامى ناب میان مسلمانان تبادل پیدا کند، تجربیّات اسلامى میان مسلمانها تبادل پیدا کند.1392/06/20
امام خامنه‌ای: حجّ علاوه بر اینکه اقتدار سیاسى دارد، علاوه بر اینکه اقتدار فرهنگىِ نظام اسلامى را به دنیا نشان میدهد، اقتدار معنوى دارد؛ انسانها را از درون میسازد.1392/06/20
امام خامنه‌ای: این جدالى که در برائت هست، جدال با شرک است، جدال با کفر است؛ این جزو اساسى‌ترین خطوط حیات اسلامى است؛ آن جدالى که در حج نباید باشد، جدال برادران با یکدیگر است.1392/06/20
امام خامنه‌ای: یک نقطه‌ى مهم و اساسى دیگر در حج، همان چیزى است که اشاره شد: تقویت معنویّت در وجود خود ما. عزیزان من! ما در میدانهاى جهاد در راه خدا در صورتى میتوانیم مقاومت کنیم که دلمان لبالب باشد از ایمان به خدا و سرشار از توکّل به خداى متعال.1392/06/20
امام خامنه‌ای: شگفتا! کسانی که مراسم برائت از مشرکان را که ریشه در عمل پیامبر اعظم صلّی‌اللّه علیه و آله و سلّم دارد، جدال ممنوع قلمداد میکنند، خود از مؤثّرترین دست‌اندرکاران ایجاد منازعه‌های خونین میان مسلمانانند.‌1392/07/22
امام خامنه‌ای: (درحج) در دیدار با برادران مسلمانى که از کشورهاى دیگر آمده‌اند، آنهائى که اهل زبانند، میتوانند حرف بزنند. با زبان اظهار محبت و بر روى نقاط مشترک تکیه کنند؛ آنهائى که اهل حرف زدن نیستند. با عمل: جا بدهید. یکى ممکن است تنه بزند، شما در مقابلش لبخند بزنید. در عمل سعى کنید این ارتباط به وجود بیاید؛ نه فقط براى اینکه آبرو و عزت ایران و ملت ایران را حفظ کنید بلکه براى اینکه این ارتباط قلبى برقرار شود.
تبلیغات