مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف الف
آخرین پیامک ها - حرف الف
از هر چه بدم اومد، سرم اومد ! «ضرب المثل ايراني»
از هول هليم افتاد توي ديگ ! «ضرب المثل ايراني»
از يك گل بهار نميشه ! «ضرب المثل ايراني»
از اين گوش ميگيره، از آن گوش در ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»
اسباب خونه به صاحبخونه ميره ! «ضرب المثل ايراني»
اعتراف به خطاها ، اغلب ، دوستي ايجاد مي کند . اندرو ماتيوز
اگر مي خواهي دوستت بدارند، دوست بدار.‌«ضرب المثل لاتيني»
انسان از پيروزي چيزي ياد نمي گيرد ولي از شكست خيلي چيزها فرا مي گيرد. «ضرب المثل ژاپني»
اولين موي سفيد، نخستين شكوفه دوران پيري است. «ضرب المثل فرانسوي»
انسان صد سال هم زندگي نمي كند ولي غصه هزار سال را مي خورد. «ضرب المثل چيني»
انسان عاقل، داراي گوشهاي دراز و زبان كوتاه است. «ضرب المثل آلماني»
اسب تركمني است، هم از توبره ميخوره هم ازآخور ! «ضرب المثل ايراني»
اسب دونده جو خود را زياد ميكنه ! «ضرب المثل ايراني»
اسب را گم كرده، پي نعلش ميگرده ! «ضرب المثل ايراني»
اسب و خر را كه يكجا ببندند، اگر همبو نشند همخو ميشند ! «ضرب المثل ايراني»
اگه علي ساربونه، ميدونه شترو كجا بخوابونه ! «ضرب المثل ايراني»
اگه كلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخيه ميزد . «ضرب المثل ايراني»
اگه لالائي بلدي، چرا خوابت نميبره ! «ضرب المثل ايراني»
اگه خير داشت، اسمشو مي گذاشتند خيرالله ! «ضرب المثل ايراني»
اگه دعاي بچه ها اثر داشت، يك معلم زنده نمي موند ! «ضرب المثل ايراني»
تبلیغات