مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ب
آخرین پیامک ها - حرف ب
با قرض كه داماد شدي، خنده از تو خداحافظي مي كند. «ضرب المثل آلماني»
با قضا كارزار نتوان كرد. «ضرب المثل ايراني»
با گرد وخاك نمي توان جلوي نور ماه را گرفت. «ضرب المثل هندي»
با گريه به دنيا مي آيي ولي كاري كن با خنده از دنيا بروي. «ضرب المثل هلندي»
با نردبان به آسمون نميشه رفت ! «ضرب المثل ايراني»
بدعاي گربه كوره بارون نمياد ! «ضرب المثل ايراني»
بمالت نناز كه بيك شب بنده، به حسنت نناز كه بيك تب بنده ! «ضرب المثل ايراني»
با صبر و حوصله هر كاري را مي توان به آخر رساند. «ضرب المثل فرانسوي»
بدبختي هم مي تواند پلي براي خوشبختي گردد. «ضرب المثل ژاپني»
به كارخانه خدا نمي توان دست برد. «ضرب المثل ايراني»
بچه سر راهي برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد ! «ضرب المثل ايراني»
بخور و بخواب كار منه، خدا نگهدار منه ! «ضرب المثل ايراني»
بمرگ ميگيره تا به تب راضي بشه ! «ضرب المثل ايراني»
با حلوا حلوا گفتن، دهان شيرين نمي شود. «ضرب المثل ايراني»
با خويشانت بخور و بنوش وليكن با آنها معامله مكن. «ضرب المثل بوسنيايي»
با سكوت مي توان شيطان را عصباني كرد. «ضرب المثل بلغارستاني»
بچه لنگر گاه مادر است، او نمي تواند از لنگرگاهش جدا شود. «ضرب المثل اتازونيايي»
بچه ي جغد در نظر مادرش ملكه ي زيبايي است. «ضرب المثل روسي»
به خاطر آن كه همسايگانت درستكار بمانند، در منزلت را قفل كن. «ضرب المثل اسپانيايي»
بدبختي براي انسانها يكي است ولي براي ناشكيبايان دوتا مي شود. «ضرب المثل پاكستاني»
تبلیغات