مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ت
آخرین پیامک ها - حرف ت
تا ابله در جهانه، مفلس در نميمانه ! «ضرب المثل ايراني»
تره به تخمش ميره، حسني به باباش ! «ضرب المثل ايراني»
تجربه، معلم زندگي است. «ضرب المثل پرتغالي»
تنها بودن، بهتر از همنشيني با بدان است. «ضرب المثل انگليسي»
ترس، زندان دل است. «ضرب المثل اسپانيايي»
تمام آرزوها، دم مرگ زنده مي شوند. «ضرب المثل ايتاليايي»
تمرين زياد، بهترين استاد است. «ضرب المثل ايراني»
تخم نكرد نكرد وقتي هم كرد توي كاهدون كرد ! «ضرب المثل ايراني»
تا تو فكر خر بكني ننه، منو در بدر ميكني ننه ! «ضرب المثل ايراني»
ترب هم جزء مركبات شده ! «ضرب المثل ايراني»
ترتيزك خريدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد ! «ضرب المثل ايراني»
تاجري كه پول ندارد مثل دهقاني است كه زمين ندارد. «ضرب المثل سوييسي»
تخم مرغ در صلح، بهتر از خود مرغ در جنگ است. «ضرب المثل آلماني»
تقصير اول، نيمكت را براي تقصير دوم آماده مي كند. «ضرب المثل چك و اسلواكي»
ترس، برادر مرگ است. «ضرب المثل ايراني»
تقويم جوان در قلبش است و تقويم پير در سرش. «ضرب المثل روسي»
تنها سرمايه آدمي وقت و فرصت شناسي است. «ضرب المثل فرانسوي»
تملق كنيز رذايل است. «ضرب المثل لاتين»
تو نان مي خوري و زنده هستي و من نان مي دهم و زندگي مي كنم. «ضرب المثل فرانسوي»
تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ ميان بيرون ! «ضرب المثل ايراني»
تبلیغات