مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ح
آخرین پیامک ها - حرف ح
حرص، يگانه شهوتي است كه هرگز پير نمي شود. «ضرب المثل اسپانيايي»
حتي شكوه وعظمت يك رودخانه موقع ريختن در دريا، پايان مي يابد. «ضرب المثل روسي»
حرف راست را بايد از بچه شنيد. «ضرب المثل ايراني»
حرف زده شده نهالي است كه رشد و نمو مي كند. «ضرب المثل نروژي»
حيف از کسي که رنج کشد بهر ناکسي. «ضرب المثل ايراني»
حال هركس مطابق قال اوست. «ضرب المثل عربي»
حساب به دينار، بخشش به خروار. «ضرب المثل ايراني»
حسد عميق تر از کک مي گزد . «ضرب المثل ايراني»
حسابهاي كهنه، جدالهاي جديد به وجود مي آورند. «ضرب المثل فرانسوي»
حسادت اولين درس شيطان به انسان احمق است. «ضرب المثل فرانسوي»
حسود کور است . «ضرب المثل ايراني»
حق بالاتر از قانون است. «ضرب المثل ايراني»
حق شناسي بار سنگيني است. «ضرب المثل ايراني»
حقيقت سنگين است لذا عده اي معدود حاضرند آن را حمل کنند . «ضرب المثل ايراني»
حتي در جهنم انسان مي تواند رفيقي براي خود پيدا کند. «ضرب المثل ايراني»
حق شناسي و گندم فقط در يک زمين مساعد وخوب رشد مي کنند. «ضرب المثل آلماني»
حکمت براي روح به منزله تندرستي براي بدن است. «ضرب المثل فرانسوي»
حکمت تاج سر است و تواضع نعلين پا. «ضرب المثل فلسطيني»
حرف حق، ‌شمشيري است برنده. «ضرب المثل ايراني»
حسادت دشمن شرافت است. «ضرب المثل لاتيني»
تبلیغات