مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ز
آخرین پیامک ها - حرف ز
زماني که هوس کردي به رستوران بروي تا غذايي ميل کني، ببين جيبت چه مي گويد، نه معده ات. «ضرب المثل فنلاندي»
ز آب خرد، ماهي خرد خيزد. «ضرب المثل ايراني»
زايمان براي زنان همان حکم را دارد که عرصه کار زار براي مرد. «ضرب المثل استراليايي»
زبان استخوان ندارد ولي استخوان مي شکند. «ضرب المثل ترکي»
زبان دراز، نشانه ي دست کوتاه است. «ضرب المثل اسپانيايي»
زبان در دهان، پاسبان سر است. «ضرب المثل ايراني»
زبان رام شده، پرنده نادري است. «ضرب المثل اسپانيايي»
زبان گرچه سرخ است ولي، مي تواند سبزي ارايه دهد. «ضرب المثل کانادايي»
زبان کثيف و پليد، گردن استخواني را قطع مي کند. «ضرب المثل فنلاندي»
زبان نادان، به قدر کافي دراز است که گلوي او را ببرد.«ضرب المثل انگليسي»
زبان همچون تبر مي برد.«ضرب المثل ژاپني»
زبان، اگر چه فولاد نيست، اما برنده است. «ضرب المثل انگليسي»
زبان، بادبزن جگر است. «ضرب المثل ايراني»
زبان، درنده است، اگر رهايش کني تو را مي خورد. «ضرب المثل چيني»
زبان، گوشت است، به هر سو بچرخاني مي چرخد. «ضرب المثل ايراني»
زبانت را نگاه دار تا دوستت را نگاه بداري. «ضرب المثل هندي»
زخم زبان، از زخم شمشير بدتر است. «ضرب المثل ايراني»
زخم شمشير بر تن است و زخم زبان بر جان.«ضرب المثل ايراني»
«زر» محک مردم بد گوهر است. «ضرب المثل ايراني»
زشت ترين کسان، لاف زن فقير و ثروتمند دزد است. «ضرب المثل فرانسوي»
تبلیغات