مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ش
آخرین پیامک ها - حرف ش
شاخه اي که بر روي آن نشسته اي هرگز قطع نکن. «ضرب المثل انگليسي»
شب زفاف، کمتر از صبح پادشاهي نيست. «ضرب المثل ايراني»
شخص قوي و آبشار، هر دو راه خود را پيدا مي کنند. «ضرب المثل انگليسي»
شرط عاشق نيست با يکدل دو دلبر داشتن. «ضرب المثل ايراني»
شعاع آفتاب پنهان نمي ماند. «ضرب المثل عربي»
شکستها، ستونهاي موفقيتند. «ضرب المثل ولزي»
شيطان همه کس را اغوا نمي کند غير از آدم کاهل و آدم کاهل هم شيطان را اغوا مي کند. «ضرب المثل مجارستاني»
شير غرنده، شکاري به دست نمي آورد. «ضرب المثل اوگاندايي»
شهرت، بيش از زندگي عمر ميججکند. «ضرب المثل ولزي»
شوهر، روشنايي خانه است. «ضرب المثل دانمارکي»
شنونده بايد بيش از گوينده زيرک و باهوش باشد. «ضرب المثل ترکي»
شمع با آب شدن به ديگران نور مي دهد. «ضرب المثل ژاپني»
شمشيري عليه مهرباني وجود ندارد. «ضرب المثل ژاپني»
شمشير عدالت غلاف ندارد. «ضرب المثل فرانسوي»
شما نمي توانيد از عبور پرنده هاي انبوه از روي سرتان جلوگيري کنيد ولي مي توانيد مانع لانه کردن آنها روي سرتان بشويد. «ضرب المثل چيني»
شکيبايي، جانشين هر چيز از دست رفته است. «ضرب المثل عربي»
شتر مرغ را گفتند : بار بردار . گفت : من مرغم . گفتند : پرواز كن . گفت : من شترم ! «ضرب المثل ايراني»
شترها را نعل ميكردند، كك هم پايش را بلند كرد ! «ضرب المثل ايراني»
شريك اگر خوب بود خدا هم شريك ميگرفت ! «ضرب المثل ايراني»
شريك دزد و رفيق قافله ! «ضرب المثل ايراني»
تبلیغات