مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ض
آخرین پیامک ها - حرف ض
ضرب المثل، کليد انديشه است. «ضرب المثل ايراني»
ضربه اي که نفع داشته باشد، به گردن آزاري نمي رساند. «ضرب المثل ايراني»
ضرب المثل دزد را عاقل مي کند. «ضرب المثل ايراني»
ضرب المثل ها حکمت و فلسفه کوچه و بازار است. «ضرب المثل ايراني»
ضرب المثلهاي کهن، فرزندان حقيقت اند. «ضرب المثل ايراني»
ضرر كار كن، كار نكردنه. «ضرب المثل ايراني»
ضرورت، ترش را شيرين کند. «ضرب المثل ايراني»
ضرر را از هر جا جلوشو بگيري منفعته ! «ضرب المثل ايراني»
ضامن روزي بود روزي رسان ! «ضرب المثل ايراني»
ضرر به موقع بهتر از منفعت بي موقعه ! «ضرب المثل ايراني»
ضررهاي تکراري، کوه را متلاشي مي کند. «ضرب المثل ايراني»
ضرب المثلي، چاشني کلام است. «ضرب المثل ايراني»
ضرب المثل، نسبت به کلام، همان را دارد که نمک براي غذا. «ضرب المثل عربي»
ضرب المثل، کليد انديشه است. «ضرب المثل استونيايي»
ضرب المثلهاي کهنه بسيارند ولي معاني خوبي دارند. «ضرب المثل سوييسي»
ضرب المثلها، آرايش دهنده سخنان اند. «ضرب المثل ايراني»
ضرب المثلها سکه هاي رايج بين مردم اند. «ضرب المثل روسي»
ضرب المثل ها، حکمت و فلسفه کوچه و بازار است. «ضرب المثل آلماني»
ضرب المثل هاي کهنه فرزندان حقيقت اند. «ضرب المثل ولزي»
ضرب المثل مکمل بيان است. «ضرب المثل ايراني»
تبلیغات