مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ع
آخرین پیامک ها - حرف ع
عجب کشکي ساييديم که همش دوغ شد! «ضرب المثل ايراني»
عجله، کار شيطان است! «ضرب المثل ايراني»
عجله و عقل با هم جور در نمي آيد. «ضرب المثل ايراني»
عجله سبب ضرر است و ضرر باعث بدبختي است. «ضرب المثل ايراني»
عاشقم، پول ندارم، کوزه بده آب بيارم! «ضرب المثل ايراني»
عاشقي شيوه رندان بلاکش باشد. «ضرب المثل ايراني»
عاشقي کار سري نيست که بر بالين است. «ضرب المثل ايراني»
عجله دليل قدرت نيست. «ضرب المثل نيجريه اي»
عجله، پدر ناکامي است. «ضرب المثل انگليسي»
علم بي عمل چون درخت بي ثمر است. «ضرب المثل ايراني»
عمل بد، نزد عاملش باقي مي ماند. «ضرب المثل برزيلي»
عمر شانس مثل عمر يک گلوله برفي است که روي بخاري قرار گرفته است. «ضرب المثل سوئدي»
عمارت بزرگ را از سايه اش و مردان بزرگ را از تعداد سخنانشان بايد شناخت. «ضرب المثل چيني»
عالم نا پرهيزگار، کوريست مشعله دار! «ضرب المثل ايراني»
عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد! «ضرب المثل ايراني»
عاشق بي پول بايد شبدر بچيند! «ضرب المثل ايراني»
عقل که نباشد جان در عذاب است! «ضرب المثل ايراني»
عزيز کرده ي خدا را نمي شود ذليل کرد! «ضرب المثل ايراني»
عسل در باغ هست و غوره هم هست! «ضرب المثل ايراني»
عشق پيري گر بجنبد سر به رسوايي زند! «ضرب المثل ايراني»
تبلیغات