مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ف
آخرین پیامک ها - حرف ف
فرزند بي ادب مثل انگشت ششمه، اگر ببري درد داره ، اگر هم نبري زشته ! «ضرب المثل ايراني»
فرزند كسي نميكند فرزندي، گر طوق طلا به گردنش بر بندي ! «ضرب المثل ايراني»
فرصتها چون ابر مي گذرند، پس فرصت هاي خوب را غنيمت شمار. «ضرب المثل عربي»
فرصت مناسب، نردبان سعادت عقل است. «ضرب المثل يوناني»
فقر بدون قرض، ثروت حقيقي است. «ضرب المثل مصري»
فقر، گناه نيست ولي بهتر است که پنهانش کني. «ضرب المثل برزيلي»
فقير، در جهنم نشسته است ! «ضرب المثل ايراني»
فلك فلك، به همه دادي منقل، به ما ندادي يك كلك ! «ضرب المثل ايراني»
فواره چون بلند شود سرنگون شود ! «ضرب المثل ايراني»
فيل خوابي مي بيند و فيلبان خوابي ! «ضرب المثل ايراني»
فكر نان كن كه خربزه آبه ! «ضرب المثل ايراني»
فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه ! «ضرب المثل ايراني»
فرزند عزيز دردونه، يا دنگه يا ديوونه ! «ضرب المثل ايراني»
فرشش زمينه، لحافش آسمون ! «ضرب المثل ايراني»
فرش، فرش قالي، ظرف، ظرف مس، دين، دين محمد ! «ضرب المثل ايراني»
فضول را بجهنم بردند گفت : هيزمش تره ! «ضرب المثل ايراني»
تبلیغات