مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ق
آخرین پیامک ها - حرف ق
قربون برم خدا رو، يك بام و دو هوا رو، اينور بام گرما را اون ور بام سرمارو ! «ضرب المثل ايراني»
فقر، مادر فنون است. «ضرب المثل اسلواکي»
فقط کسي داناست که مي داند هيچ نمي داند. «ضرب المثل فلسطيني»
فقط مرد عاقل، ثروتمند واقعي است. «ضرب المثل لاتيني»
فکر، چراغ مغز است. «ضرب المثل مالايايي»
قايق محبت حتي بر کوه صعود مي کند. «ضرب المثل هندي»
قلب احمق در دهانش است و دهان دانا در قلبش. «ضرب المثل الجزايري»
قلب تنها راهي است که به آسمان منتهي مي گردد. «ضرب المثل عربي»
قلب مادر، مکتب کودک است. «ضرب المثل اتازونيايي»
قلبي که مهر ندارد، هيچ چيز ندارد. «ضرب المثل کانادايي»
قلبي که مهر مي ورزد، هميشه جوان است. «ضرب المثل فلسطيني»
قاشق سازي كاري نداره، مشت ميزني توش گود ميشه، دمش را ميكشي دراز ميشه ! «ضرب المثل ايراني»
قربون چماق دود كشت كاه، بده جوش پيشكشت ! «ضرب المثل ايراني»
قرآن كنند حرز و امام مبين كشند، ياسين كنند ورد و به طاها كشند تيغ . «ضرب المثل ايراني»
قربون بند كيفتم، تا پول داري رفيقتم ! «ضرب المثل ايراني»
قربون سرت آقا ناشي، خرجم با خودم آقام تو باشي ! «ضرب المثل ايراني»
قاتل به پاي خود پاي دار ميره ! «ضرب المثل ايراني»
قاچ زين را بگير اسب دواني پيشكشت ! «ضرب المثل ايراني»
قسمت را باور كنم يا دم خروس را ؟! «ضرب المثل ايراني»
قوم و خويش، گوشت هم را مي خورند، استخوان هم را دور نمي اندازند . «ضرب المثل ايراني»
تبلیغات