مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف م
آخرین پیامک ها - حرف م
ماهي اي که بايد در آب زندگي کند، نبايد تمساح را دشمن خود سازد. «ضرب المثل هندي»
متملق يا ناداني است که مي خواهد تحقيرم کند و يا کلاه برداريست که قصد دارد فريبم دهد. «ضرب المثل چيني»
محک زر آتش است و محک انسانها زر. «ضرب المثل چيني»
مرد از راه چشم و زن از راه گوش عاشق مي شود. «ضرب المثل لهستاني»
مرد بدون زن، مانند شکارچي بدون بالاپوش در زمستان است. «ضرب المثل روسي»
مرد بدون زن، مثل سري است بدون تن و زن بدون مرد تني است بي سر. «ضرب المثل اسپانيايي»
مرد خوب، صداي وجدان را خوب مي شنود. «ضرب المثل اسپانيايي»
مرد قوي و آبشار، راه خود را باز مي کنند. «ضرب المثل عربي»
مرد کردار باش نه مرد گفتار. «ضرب المثل چيني»
مرد کردار، کم حرف است. «ضرب المثل آلماني»
مرد متملق، يک دشمن مخفي است. «ضرب المثل مجارستاني»
مردگان خيلي خوشبخت تر از فقرا هستند. «ضرب المثل چيني»
مردم، شبيه درختانند که آب يکسان نوشيده و ميوه هاي گوناگون مي دهند. «ضرب المثل ايراني»
مردي که پنجاه سال عمرش را سپري کرده، ورودش به آبشخور مرگ نزديک است. «ضرب المثل عربي»
مردي که کوه را از ميان برداشت، کسي بود که شروع به برداشتن سنگ ريزه ها کرد. «ضرب المثل چيني»
مردي که لبخند به صورت ندارد، نبايد دکان باز کند. «ضرب المثل چيني»
مغز کوچک و دل بزرگ مي تواند خيلي چيزها تحصيل کند. «ضرب المثل آلماني»
مردگان چشم زندگان را مي گشايند. «ضرب المثل اسپانيايي»
ميان انسان و شرافت، يک رشته باريک وجود دارد و آن قول است. «ضرب المثل بابلي»
مهرباني، مانند بذر گندم کاشتني است، به مرور افزايش مي يابد. «ضرب المثل آفريقايي»
تبلیغات