مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف و
آخرین پیامک ها - حرف و
وقتي که آفتاب روي سرت بتابد، در بند مهتاب مباش. «ضرب المثل ايتاليايي»
وجدان پاک، نماينده خدا در ضمير انسان است. «ضرب المثل عربي»
وجدان ناراحت، شکنجه روح است. «ضرب المثل ايراني»
وجود امثال در گفتگو، مانند وجود مشعل درتاريکي است. «ضرب المثل بوسنيايي»
وجود درد در استخوان، بهتر از وجود درد در قلب است. «ضرب المثل کوبايي»
وجود يک همسايه در آن سوي ديوار بهتر از وجود يک برادر، در آن دور دستهاست. «ضرب المثل آلبانيايي»
وصيت نامه يک مرده، آيينه زندگي اوست. «ضرب المثل لهستاني»
وقت همانند «مد» درياست، براي کسي منتظر نمي ماند. «ضرب المثل انگليسي»
وقتي از اخلاق يک فرد سر در نمي آوري، به دوستانش نگاه کن. «ضرب المثل ژاپني»
وقتي تقوا و پرهيزگاري در قلب راه پيدا کند، در سرشت هم زيبايي به وجود مي آيد. «ضرب المثل چيني»
وقتي که انسان خودش خوب نباشد، ميل دارد از بديهاي ديگران سخن بگويد. «ضرب المثل يوگسلاويايي»
وقتي که انجير در کيسه ات هست، همه مي خواهند دوستت شوند. «ضرب المثل آلبانيايي»
وقتي که تلخي مصيبت تمام مي شود، شيريني خوشبختي فرا مي رسد. «ضرب المثل چيني»
وقتي که چشمها نابينا باشد، عينک به درد نمي خورد. «ضرب المثل سوييسي»
وقتي که دست و پا بسته مي شود، زبان تندتر مي دود. «ضرب المثل آلماني»
وقتي که شير مرده است، شغال دم او را مي کشد. «ضرب المثل اسپانيايي»
وقتي که عقل زياد شود، نطق و بيان کم مي گردد. «ضرب المثل عربي»
وقت طلاست، اما اگر کسي قدر آن را بداند. «ضرب المثل کانادايي»
وقتي که خشم سخن مي گويد، خردمندي صورتش را مي پوشاند. «ضرب المثل چيني»
وقتي که کبوتر با زاغ پرواز مي کند، پرهايش همچنان سفيد مي ماند ولي دلش سياه مي گردد. «ضرب المثل آلماني»
تبلیغات