مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ی
آخرین پیامک ها - حرف ی
يک خسيس پولدار فقيرتر از يک انسان ندار است. «ضرب المثل پاکستاني»
يک بار ديدن با چشم بهتر از صد بار شنيدن با گوش است. «ضرب المثل ژاپني»
يا سخن دانسته گوي اي مرد عاقل يا خموش. «ضرب المثل ايراني»
يک کتاب خوب، يک دوست خوب است. «ضرب المثل ايتاليايي»
يک کلمه خوب، هميشه جايي در دل پيدا مي کند. «ضرب المثل استونيايي»
يک کور هم حتي مي تواند روزي خود را بيابد. «ضرب المثل پاکستاني»
يک لئيم پولدار، فقيرتر از يک مرد فقير است. «ضرب المثل چيني»
يک لقمه ي خوشمزه، فقط تا وقتي خوب است که در دهان باقي مي ماند. «ضرب المثل فرانسوي»
يک متر زر، نمي تواند يک متر وقت را بخرد. «ضرب المثل چيني»
يک هنرمند، در همه جا زندگي مي کند. «ضرب المثل يوناني»
يک هديه، هرگز کهنه نمي شود. «ضرب المثل افغاني»
يک وجب کار به از يک جريب وعده ارزش دارد. «ضرب المثل يوناني»
يک مرده ي بنام بهتر از صد زنده به ننگ. «ضرب المثل ايراني»
يار در خانه وما گرد جهان مي گرديم ! «ضرب المثل ايراني»
يارقديم ، اسب زين كرده است ! «ضرب المثل ايراني»
يار، مرا ياد كنه ولو با يك هل پوك ! «ضرب المثل ايراني»
يه خونه داريم پنبه ريسه ، ميون هفتاد ورثه ! «ضرب المثل ايراني»
يه دست صدا نداره ! «ضرب المثل ايراني»
يه ديوانه سنگي به چاه ميندازه كه صدعاقل نميتونه بيرون بياره ! «ضرب المثل ايراني»
يه روده راست توي شيكمش نيست ! «ضرب المثل ايراني»
تبلیغات