مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/سخنان زیبا
آخرین پیامک ها - سخنان زیبا
غزل صبح، رنگ تابستان گرفت و در آهنگ دلپذیر خورشید، به اوج رسید. اکنون نوبت ماست که به آفتاب سلامی دوباره دهیم و تولد صبح را به تماشا نشینیم.
سلام وقتی زیباست که از عمق وجود برآمده باشد. سلامی به گرمی روزهای تابستان، بر شما که همه کارهایتان را با توکل آغاز می‌‌‌کنید؛ سلام!
لحظات شادي خدا را ستايش کن، لحظات سختي خدا را جستجو کن، لحظات آرامش خدا رامناجات کن، لحظات دردآور به خدا اعتماد کن ،ودرتمام لحظات خداوند را شکر کن.
سلام یعنی؛ بهارگونه باش! مثل گل به دنیا لبخند بزن! سلام بر شما که بهار، ساکن همیشه قلبتان است.
باید سلام کرد به گسترده زیستن... سلام داد به باران... به گل... به چشمه‌ها... سلام!
شايد زندگي آن جشني نباشد که آرزويش را داشتي اماحالا که به آن دعوت شده اي باتمام وجود ازآن لذت ببر!
راه نفوذ در ديگران دانستن آرزوهايشان است.
ماه را هدف قراربده تا اگر هم به خطا رفتي جايي ميان ستارگان سردرآوري.
ايمان داشته باش که کوچک ترين محبت از ضعيف ترين حافظه ها پاک نمي شود.
هيچ مي داني فرصتي که از آن بهره نمي گيري آرزوي ديگران است ؟!
حج، مرکب عروج انسان خاکی به ملکوت آسمانی است.
حج یعنی: خلوصِ در طواف کعبه دوست
‌نشان دل بریدن از هر چه جز اوست
نشان از بی‌نشان‌ها دارد این‌جا
نشان پیدا بود گر دل خداجوست
در كوچه بن‌بست هم راهي به آسمان هست سعي كن پرواز را بياموزي.
حج، هجرت از خود تا خداست.
شجاعت بزرگترين معرف انسانيت است. «دانيل وبستر»
شجاعت در آن نيست که انسان خطر نبيند بلکه در اين است که خطر را ببيند و بر آن غلبه کند. «ديشتر»
الهي ! چون است كه در خود مي نگرم به تو نزديك مي شوم و در تو مي نگرم از تو دور .
هيچ کس لياقت اشک هاي تو را ندارد و کسي که چنين ارزشي دارد باعث اشک ريختن تو نمي شود .
تکه اي نان اما با دلي شاد ، هزار بار بهتر از فراواني همراه با ملال است .
هر گاه از خوشبختي فاصله گرفتي، جبران کن تا راه هاي بازگشت بسته نشود.
تبلیغات