مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/توليد ملی، حمایت از كار و سرمايه ايرانی
آخرین پیامک ها - توليد ملی، حمایت از كار و سرمايه ايرانی
«از جمله چيزهايي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، نوآوري كردن در همه توليدات به صورت پي درپي و اشباع حس زيبايي شناسي در مصرف كننده است». مقام معظم رهبري (16/6/1389)
«نكته اساسي كه در باب كار وجود دارد و كارآفرينان بايد به او توجه كنند، مسئله مرغوبيت توليد داخلي است؛ كيفيت توليد داخلي است؛ اين خيلي مهم است». مقام معظم رهبري (16/6/1389)
«در بخش كشاورزي و دام‌داري ـ كه يكي از بخش‌هاي مهم ماست ـ اساس توجه بايد به اين باشد كه ما در محصولات اصلي مصرفي كشور، به خودكفايي برسيم». مقام معظم رهبري (10/4/1380)
«كشاورزي يكي از اساسي‌ترين محورهاي توسعه در كشور ماست؛ يك امر حاشيه‌اي نيست. توجه به صنعت ـ كه لازم است ـ نبايد موجب عطف توجه از كشاورزي شود». مقام معظم رهبري (14/10/1382)
«پيشقراول توسعه اقتصادي كشور، بخش صنعت است. بخش صنعت را بايد با تدبير، مديريت و امكان دادن و ميدان دادن به سرمايه‌هاي مردم ـ كه بتوانند در بخش صنعت سرمايه‌گذاري كنند ـ پيش برد». مقام معظم رهبري (10/4/1380)
«درسي كه خود ما بايد بگيريم، اين است كه بدانيم علاج همه دردهاي يك ملت، تلاش و كار است». مقام معظم رهبري (17/8/1385)
«كارهاي بزرگ، به همت‌هاي بزرگ و به ايمان‌هاي عميق ـ ايمان به كار، ايمان به مردم و پشت سر و مهم‌تر از همه اينها، ايمان به خداوند و پاداش الهي ـ احتياج دارد». مقام معظم رهبري (12/10/1380)
«ما از لحاظ استعداد و توان علمي بالقوه، چيزي كم نداريم؛ چرا بايد از كاروان علم و صنعت عقب بمانيم، تا آن‌جايي كه كوچك‌ترين چيزها را هم آنها براي ما درست كنند؟!» مقام معظم رهبري (13/9/1370)
«سازندگي بايد در تمام ابعاد مادي و معنوي آن صورت گيرد. هم بايد چرخ‌هاي اقتصاد به حركت درآيد و هم بايد روحيه معنوي و اخلاق و رابطه با خدا در ما تقويت شود». مقام معظم رهبري (3/4/1368)
«امروز حقيقتاً كار در هر جبهه‌اي كه باشد، يك جهاد محسوب مي‌شود. كساني هم كه براي خودشان كار مي‌كنند، بايد بكوشند كه كارشان در جهت اهداف كشور، ملت و مصالح عمومي باشد». مقام معظم رهبري (1/1/1371)
«فعال صنعتي و فعال كشاورزي بايد تلاش كند؛ فعال سياسي و اجتماعي بايد تلاش كند؛ همه اينها به سمت هدف سربلندي و پيشرفت روزافزون اين ملت و اين كشور است. وقتي اين‌طور شد، همه چيز پيش خواهد رفت». مقام معظم رهبري (17/8/1385)
«بايد حركت خود را با ابتكار همراه كنيد و به دنبال راه‌هاي جديد و ميان‌بر باشيد تا بتوانيم به پيشرفت‌هاي جديد مادي دست يابيم». مقام معظم رهبري (20/3/1368)
«ما اگر در صنعت و در دانش پيشرفت كنيم، به سود دنيا و ملت‌هاي عقب‌افتاده و در درجه اول به سود دنياي اسلام است». مقام معظم رهبري (5/12/1383)
«تبليغ اينكه كشور ايران دچار بيماري‌هاي لاعلاج اقتصادي است، يك تبليغ خصمانه و بدبينانه و از روي عناد و دشمني است». مقام معظم رهبري (24/7/1376)
«ما بايد بتوانيم بر فن‌آوري‌هاي موجود دنيا بيفزاييم؛ ما بايد بتوانيم اختراع صددرصد ايراني را در بازارهاي دنيا مطرح كنيم». مقام معظم رهبري (5/12/1383)
«ما وظيفه داريم براي آباداني كشور تلاش كنيم و سازندگي را در همه ابعاد طبيعت و شهرها و روستاها و اقتصاد و صنعت و كشاورزي و اشتغال و... محقق سازيم». مقام معظم رهبري (3/4/1368)
«توسعه اقتصادي بدون تقويت مسائل كار و نگاه به كار، امكان‌پذير نيست. اين انساني كه خودش را صرف اين كار مي‌كند، بايد بداند كه نظام پشتيبان اوست». مقام معظم رهبري (15/2/1378)
«هم مجلس، هم دولت، هم مسئولان گوناگون بايد به مسئله كار و كارگر به چشم موضوعي كه گاهي با آن مواجه مي‌شوند و يك تنگنايي پيدا مي‌شود، نگاه نكنند؛ به چشم يك مسئله اساسي و حقيقي كشور نگاه كنند». مقام معظم رهبري (15/2/1378)
«اگر ما بخواهيم خودمان را از نفت بي‌نياز كنيم، غير از اين است كه بايد به محيط كار، به جامعه كارگري، به مسئله كارگاه‌ها و به مسئله آموزش كارگران، اهتمام ويژه‌اي بشود؟» مقام معظم رهبري (15/2/1378)
«اگر فرض كنيم كه رفع دشمني ممكن باشد، فقط با اقتدار و عزت و استقلال ايران ممكن است؛ نه با ذلت، نه با احتياج». مقام معظم رهبري (26/12/1379)
تبلیغات