مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/حماسه سیاسی و اقتصادی
آخرین پیامک ها - حماسه سیاسی و اقتصادی
امام خامنه‌ای: انتخابات، مصرع برجسته‌ى حماسه‌ى سیاسى است.1392/02/18
امام خامنه‌ای: حماسه‌ى اقتصادى یک مسئله‌ى زودگذر نیست؛ یک عنوان براى یک حرکت بلندمدت است، که میتواند در سال ۹۲ شروع شود، و باید هم شروع شود. ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
امام خامنه‌ای: حماسه‌آفرینى این است: فضاى بدبینى؛ فضاى سوء ظن به وجود نیاید؛ فضاى امید، فضاى خوشبینى، فضاى نگاه به چشم‌اندازها به وجود آید.1392/02/11
امام خامنه‌ای: در همه‌ى برنامه‌ریزى‌ها باید زندگى و معیشت طبقات ضعیف مورد توجه قرار گیرد؛ بعد براى آنها برنامه‌ریزى کنند. این میشود حماسه.1392/02/07
امام خامنه‌ای: حماسه‌ى سیاسى و حماسه‌ى اقتصادى. هر دو مقوله از مقولاتى است که آحاد ملت در آن میتوانند نقش ایفاء کنند؛ و تا آحاد ملت نقش ایفاء نکنند، حماسه به‌وجود نمى‌آید.1392/02/18
امام خامنه‌ای: حماسه‌ى سیاسى یعنى حضور آگاهانه‌ى مردم در صحنه‌ى سیاست کشور و مدیریت کشور؛ نمونه‌ى بارزش همین حادثه‌ى انتخابات است که اندکى بعد ان‌شاءاللَّه به توفیق الهى، در وقت مقرر، با حضور و شرکت شوق‌آفرین مردم انجام خواهد گرفت.1392/02/07
امام خامنه‌ای: وقتى قاطبه‌ى ملت در سرتاسر کشور، با نگاه به آن چشم‌انداز روشن، انگیزه‌ى لازم را براى حرکت داشتند، حماسه به وجود مى‌آید.1392/02/18
امام خامنه‌ای: این تعداد کثیر معلمین در سرتاسر کشور، هم در این مسئله‌ى انتخابات هم در بخش حماسه‌ى اقتصادى که یک چیز بلندمدت است، میتوانند تأثیر بگذارند، میتوانند نقش‌آفرینى کنند.1392/02/18
تبلیغات