مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خمینی/نيروهای مسلح
آخرین پیامک ها - نيروهای مسلح
اي كاش من هم يك پاسدار بودم. امام خميني(ره)
اگر سپاه نبود كشور هم نبود. امام خميني(ره)
همان طوري كه ملت بدون ارتش نمي تواند ادامه زندگي بدهد، ارتش هم بدون ملت نمي تواند ادامه زندگي بدهد. امام خميني(ره)
ارتش وقتي مي تواند استقلال و غرور خودش را حفظ كند كه ببيند خودش هست، نه اين كه از خارج يك كسي بيايد و مستشاراني بيايند و بخواهند او را اداره كنند. امام خميني(ره)
ارتش اساس يك مملكت است، حافظ يك مملكت است و اگر ارتش، اسلامي و فكرش اسلامي بشود، مملكت را به كمال مطلوب مي رساند. امام خميني(ره)
نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بحق از بزرگترين سنگرهاي دفاع از ارزشهاي الهي نظام ما بوده و خواهد بود. امام خميني(ره)
شما سپاهيان آينه مجسم مظلوميتها و رشادتهاي اين ملت بزرگ در صحنه نبرد، و تاريخ مصور انقلابيد. امام خميني(ره)
روز مبارك سوم شعبان المعظّم روز پاسدار است، و روز تحقق پاسداري از اسلام، از حقيقت، از مكتب الهي؛ روز تولد بزرگ پاسداري كه با خون خود و فرزندان و اصحابش مكتب را زنده كرد. امام خميني(ره)
اي پاسدار هاي عزيز! و اي سربازهاي اسلام! در هر جا هستيد از خودتان هم پاسداري كنيد، تا به پيروزي بر نفس خودتان و پيروزي بر همه شياطين نايل شويد. امام خميني(ره)
درود بر پاسداران اسلام كه با خون خود و مشتهاي گره كرده خويش انقلاب اسلامي را به ثمر رساندند. امام خميني(ره)
من سپاه پاسداران را بسيار عزيز و گرامي مي دارم، چشم من به شماست، شما هيچ سابقه اي جز سابقه اسلامي نداريد. امام خميني(ره)
شما سپاهيان، يادگاران و همسنگران فرماندهان و مسئولان و بيدار دلاني بوده ايد كه امروز در قرارگاه محضر حق مأوا گزيده اند. امام خميني(ره)
اگر سلسله مراتب حفظ نشود ارتش رو به ضعف مي رود، و اگر _ خداي نخواسته _ ارتش ما رو به ضعف برود كشور ضعيف خواهد شد. امام خميني(ره)
در ايران نيز كه اين معجزه عصر به دست ملت انجام گرفت، قواي مسلح متعهد و فرماندهان پاك و ميهندوست سهم بسزايي داشتند. امام خميني(ره)
درود بر تمام نيروهاي مسلح و متعهد اسلامي، كه با گرايش به انقلاب مقدس ايران و به پشتوانه ملت عزيز، كاخ ستمگري را واژگون كردند. امام خميني(ره)
ورود در امور سياسي همان و حيثيت ارتش از بين رفتن همان! امام خميني(ره)
ارتش بايد پاسدار استقلال و امنيت كشور باشد. امام خميني(ره)
من از سپاه راضي هستم و به هيچ وجه نظرم از شما برنمي گردد. امام خميني(ره)
ملت و ارتش از هم جدايي ندارند. امام خميني(ره)
ارتش ما از ماست و ما از ارتش. امام خميني(ره)
تبلیغات