مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/جملات قصار/جملات قصار امام خامنه‌ای/استحکام ساخت درون نظام
آخرین پیامک ها - استحکام ساخت درون نظام
امام خامنه‌ای: ملّت ایران بداند که راز موفّقیّت او ایستادگى است؛ و ملّت ایران بحمداللَّه این را میداند؛ مهم این است که بداند راه امنیّت او نشان دادن اقتدار ملّى است. 1392/11/19
امام خامنه‌ای: راه برطرف کردن مشکلات اقتصادى کشور نگاه به بیرون نیست، نگاه به برداشتن تحریم دشمن و مانند اینها نیست؛ خوشبختانه مسئولین اقتصادى کشور به این معنا توجّه کرده‌اند. به دشمن نمیشود چشم دوخت؛ از دشمن نمیشود انتظار داشت. 1392/11/19
امام خامنه‌ای: باید یک کشور اقتدار درونى خود را حفظ کند؛ این توصیه‌ همیشه ما به مسئولین است. مشکلات کشور را تنها یک چیز حل میکند، آن هم عبارت است از نگاه به ظرفیّتهاى درونى و استفاده‌ى از این ظرفیّتها به شکل حکیمانه. 1392/11/19
امام خامنه‌ای: آن نظامى را دستگاه‌هاى استکبار میتوانند جابه‌جا کنند که متّکى به آحاد مردم نباشد. نظام جمهورى اسلامى متّکى به ایمانهاى مردم است، متّکى به محبّتهاى مردم است، متّکى به اراده‌هاى مردم است. 1392/11/19
امام خامنه‌ای: بعضى‌ها میخواهند نظر مردم را از دشمنىِ دشمن منصرف کنند؛ نه، ببینید دشمنى را، ببینید دورویى را. مسئولین آمریکایى در جلسات خصوصى با مسئولین کشور ما یک‌جور حرف میزنند، به مجرّد اینکه از آنها جدا میشوند، در بیرون یک‌جور دیگر حرف میزنند. 1392/11/19
امام خامنه‌ای: ایران را تهدید میکنند، آن‌وقت توقّع دارند که جمهورى اسلامى از قدرت دفاعى خود بکاهد؛ این خنده‌آور نیست؟ این مسخره نیست؟ نه، مسئولین گوناگون و بخشهاى مختلف و نیروهاى مسلّح، به توفیق الهى روزبه‌روز بر قدرت دفاعى خودشان خواهند افزود. 1392/11/19
امام خامنه‌ای: آنچه کشور را نجات میدهد، تکیه به نیروى داخلى و نگاه به درون است؛ هم در زمینه‌ اقتصاد، هم در زمینه‌ مسائل گوناگون اجتماعى و سیاسى، هم در زمینه‌ مسائل فرهنگى. 1392/11/19
امام خامنه‌ای: مواضع جمهورى اسلامى باید مواضع شفّافى باشد. تاکتیک‌ها را میتوانند عوض کنند، شیوه‌هاى کار را میتوانند عوض کنند، [ امّا] اصول، همچنان مستحکم باید بماند؛ این راز استحکام انقلاب و راز پیشرفت کشور است.1392/11/19
امام خامنه‌ای: اگر یک ملّتی از درون، خود را قوی کند، علم خود را، صنعت خود را، ایمان خود را، فرهنگ خود را تقویت بکند، نیروهای بیرونی نمی‌توانند رویش تأثیر بگذارند. این نسخه‌ای است که امروز همه‌ی ما بایستی به این نسخه عمل کنیم. 27/4/94
تبلیغات