مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ص /صلح، سبب وفور نعمت است. «ضرب المثل فرانسوي»
نمایش پیامک 45 : تعداد بازدید
صلح، سبب وفور نعمت است. «ضرب المثل فرانسوي»