مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ص /صدقه پيش از بلا، ضد بلاست. «ضرب المثل ايراني»
نمایش پیامک 43 : تعداد بازدید
صدقه پيش از بلا، ضد بلاست. «ضرب المثل ايراني»