مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ص /صبر، کوه را هم از جا مي کند. «ضرب المثل چيني»
نمایش پیامک 42 : تعداد بازدید
صبر، کوه را هم از جا مي کند. «ضرب المثل چيني»