مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ضرب المثل/حرف ص /صبر، بالاترين هنر است. «ضرب المثل اسپانيايي»
نمایش پیامک 45 : تعداد بازدید
صبر، بالاترين هنر است. «ضرب المثل اسپانيايي»