مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ولادت معصومین علیهم‌السلام/امام کاظم‌ علیه‌السلام/موساى عیسوى دم، هفتم امام شیعه از کاظم غیظ افزود بر احترام شیعه آید شمیم جنت زد بر مشام شیعه گشتند زان شه دین، شاهان غلام شیعه بگرفت چون که آن شاه بر کف زمام شیعه گردید نور ایمان ظلمت زداى شیعه
نمایش پیامک 21 : تعداد بازدید
موساى عیسوى دم، هفتم امام شیعه
از کاظم غیظ افزود بر احترام شیعه
آید شمیم جنت زد بر مشام شیعه
گشتند زان شه دین، شاهان غلام شیعه
بگرفت چون که آن شاه بر کف زمام شیعه
گردید نور ایمان ظلمت زداى شیعه